Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne „Motyle”

Zajęcia prowadzono metodą „Edukacja przez Ruch” wg Doroty Dziamskiej. Celem ćwiczenia edukacji przez ruch jest aktywizowanie struktury pamięci długotrwałej, a konkretnie jej trzech struktur: Pamięci proceduralnej (dziecko rusza się w każdym ćwiczeniu), Pamięci zdarzenia, epizodycznej (przeżycia emocjonalne danego ćwiczenia – dźwięki, muzyka, rytm), Wiedzy (efekt ćwiczenia, np. praca plastyczna staje się punktem wyjścia do realizacji innych treści). Każde zajęcie  zawiera kolejne etapy: ćwiczenia o charakterze graficznym lub manipulacyjnym – rytmicznie wykonywane przy optymalnym ruchu ciała,swobodne działanie z wykorzystaniem różnychy technik plastycznych, prowadzące do powstania karty pracy,zestawienie indywidualnych kart pracy w kartę zespołową, swobodna rozmowa na jej temat,\wykorzystanie powstałej karty pracy do przemyślanej analizy, dzięki której możemy zaplanować kolejene formy działania dzieci podczas zajęć.

GALERIA