Zajęcia wychowawczo – dydaktyczne – „Nie lubimy bakterii”

I od święta, i na co dzień
obmyj ręce w ciepłej wodzie.
W rączce masz dołeczek mały,
na mydełko doskonały!

 Kiedy spadnie tam kropelka,
rączki złóż – i jest muszelka.
Teraz rączki swe pocieraj,
cały brudek z dłoni ścieraj.

GALERIA PSZCZÓŁKI

GALERIA KONIKI

GALERIA SÓWKI