Zajęcia BoksKids z Klubem Sportów Walki AK Champion

W Niepublicznym Przedszkolu w Rogoźnicy, w ramach współpracy z Klubem Sportów Walki AK Champion, w lipcu b.r., zorganizowane zostały cykliczne zajęcia BoksKids dla przedszkolaków – oparte o bezpieczną zabawę sportem. Zajęcia, nieodpłatnie, poprowadził założyciel klubu oraz trener Kamil Lamczyk  – utytułowany zawodnik, który ma na koncie ponad 100 walk w boksie olimpijskim oraz ogromne doświadczenie w pracy zarówno z dorosłymi jak i dziećmi i młodzieżą. Zajęcia miały charakter ogólnorozwojowy i wspierający fizyczny obszar rozwoju dziecka. Wsparły zadania przedszkola w zakresie tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo. Celem tych zajęć było zarażenie dzieci pasją do sportu. Trening i zabawa wyrabiały dziecięcą siłę, zręczność, szybkość, jak i odpowiednią postawą. Podczas zajęć dzieci uczyły się zdrowej rywalizacji, jak i współpracy z grupą. Trening zapewnił dzieciom nie tylko odpowiednią aktywność fizyczną, ale i moc pozytywnych wrażeń i emocji. Dzieci uczyły się też wytrwałości, przestrzegania zasad, współpracy i wzajemnego szacunku! Naszym wychowankom zajęcia się bardzo podobały i już się cieszą na kolejne treningi. Serdecznie dziękujemy trenerowi Kamilowi Lamczykowi za poprowadzenie zajęć, profesjonalne podejście oraz okazaną naszym przedszkolakom życzliwość.

GALERIA