Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

„Troska o dziecko (…) jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka”
Jan Paweł II

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji w naszym przedszkolu.
Ten wyjątkowy dzień nie jest jedynie świętem nauczycieli.
To święto całej przedszkolnej społeczności: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, wychowanków i ich rodziców.
Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie w pracę na rzecz przedszkola.
Wychowawcom życzę zadowolenia z pracy, wytrwałości w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu postaw młodego pokolenia, satysfakcji z odkrywania talentów i każdego, nawet najmniejszego, sukcesu wychowanków.
Wszystkim Pracownikom życzę radości z wykonywanego zawodu, z codziennego bycia z wychowankami, z uczestniczenia w tworzeniu ich przyszłej drogi.
Składając serdeczne podziękowania za dotychczasowy wkład pracy, życzę dalszych sukcesów w życiu zawodowym, osobistym i rodzinnym.
Rodzicom życzę cierpliwości i radości odnajdywanej w każdej chwili ze swoim dzieckiem.
Dzieciom życzę niesłabnącej motywacji w zdobywaniu wiedzy i umiejętności i wzrastania w dobrze i pięknie.
Niech Dzień Edukacji Narodowej oraz wszystkie inne dni w roku szkolnym będą radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację, opiekę i wychowanie tych, którzy są naszym dobrem narodowym, nadzieją i największym skarbem – dzieci.

W tym trudnym czasie polecam Nas wszystkich Bożej Opatrzności.

Małgorzata Gorczyca